Šolski bend

ŠOLSKI BEND “JOZMOS”

ANSAMBELSKA IGRA – ANI
Pri izbirnem predmetu ansambelska igra otroci uresničujejo svoje interese po izvajanju
glasbe. Predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, otroci sami izvajajo glasbo, zato je učitelj zgolj mentor in koordinator dela.

Predmet je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo. Učni načrt omogoča različne glasbene vsebine in se prilagaja učenčevim interesom. Učenci bodo izvajali najlepše skladbe, od baroka do današnjih dni (Bach, Mozart, jazz, pop, rock seveda tudi moderno in aktualno glasbo …). Skladbice za izvajanje lahko otroci tudi sami predlagajo. Uporabili bomo glasbila, ki so nam na voljo v šoli (Orffova glasbila, sintetizator, klavir, kitara in bobni).Kdor ima svoje glasbilo ali se ga uči, ga prinese, saj bo lahko igral tudi nanj.

Dosežki Ansambelske igre se vrednotijo tako, da se sprotno preverja razvoj elementov glasbenih dejavnosti. V ospredju ocenjevanja je odnos do skupinskega dela in odgovornost do končnega izdelka – izvajanje
glasbe. Seveda so tudi obvezni nastopi na šoli in izven nje.

              Pouk se izvaja enkrat tedensko po eno učno uro, ali po prilagojenem urniku.

Za dodatne informacije mi lahko pišete na : vesnar@jozmos.si

Vesna Ristova Petrova, učiteljica

 

 

(Visited 82 times, 1 visits today)